CORNELIU DAN GEORGESCU
1973 Cu privire la creația tinerilor compozitori români 1974 Aspectul estetic educativ și „de consum” al muzicii în societatea contemporană În: M 4/1974, 5-6 1974 Dansuri și obiceiuri de pe Valea Hârtibaciului (în colaborare) Com. judeţean pentru cultură, Sibiu, 1974 1975 Probleme ale clasificării melodiilor de joc instrumentale În: REF 1/1975, 49-68 1975 Preliminarii la studiul repartiției zonale a culturii populare româneşti după criteriile muzicale În: REF, 1/1975 Republicat în: ANUARUL de folclor III-IV Cluj, 1983, 111-119 şi în Tratat de dialectologie, Craiova, 1985 1976 Creația muzicală și epopeea națională – opinii (Th. Grigoriu, O. L. Cosma, C.D. Georgescu, P. Codreanu, M. Neagu) În: M 4/1976, 5-10 1977 Considerații asupra definirii specificului național în cultura muzicală românească În: REF 1/1977, 5-13 1977 R. B. Bulgaria. Primul Atelier Internațional de Compoziție În: M 12/1977, 35 1979 Considérations sur une „musique atemporelle” În: RRHA XVI/1979: 35-42 1979 Contribuție la definirea noțiunii de „sistem melodic” În: M 11-12/1979, 34-36 1980 Observații asupra unei sintaxe unitare a folclorului muzical românesc În: M 6/1980, 5-8 1980 Ciclul Mozaic de Ulpiu Vlad În: M 12/1980, 10-16 1980 Sur une définition des systèmes mélodiques. În: RRHA XVII/1980, 61-86 1980 Jocul popular românesc. Tipologie și corpus de melodii instrumentale EdMuz, 1984 (646 pag.) 1981 Cu privire la definirea sistemelor melodice În: REF 2/1981, 133-164 1981 On the Syntactic Flexibility in the Romanian Folk Music În: RRHA XVIII/1981, 101-106 1981 Bienala muzicală de la Berlin În: M 5-6/1981, 87-90 1981 Das 'hăulit' in subkarpatischen Oltenien. În: Stratigraphischen Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaft, Bratislava 1981, 115-132
Corneliu Dan Georgescu: Liste der Schriften (Stand: 2018) (Seite 3 von 9)